Katra hostinga plāna paketes cenā ir iekļauts neierobežots skaits:

 • domenu
 • apakšdomēnu
 • e-pastu
 • datu plūsmas trafiks
 • ftp-profilu
 • MySQL datu bāžu

Gadijumā ja Jums ir īpašas prasības datu izvietošanas projektam, mēs tos Jums nodrošināsim.
Cenas ir norādītas bez PVN 21% (PVN tiek iekļauts rēķinā tikai Latvijas kompānijām).

 • Mūsu speciālisti bezmaksas pārnesis Jūsu mājas lapu,blogu un e-pastus uz jauno elinks hostingu.
 • Ja pēc divām nedēļām Jūs būsiet neapmierināti ar mūsu pakalpojumu kvalitāti, mēs atgriezisim Jums naudu.
 • elinks hostinga pasūtīšana Jums aizņems mazāk kā vienu minūti! Mēs uztaisījām pasūtījuma formu maksimāli vienkaršu.
 • Jūs visu izdarījāt apbrīnojami ātri un kvalitatīvi! Liels paldies!
  Vispār ir ļoti patīkami, ka mūsu Latvijas uzņēmumi, kā izrādās, prot tā strādāt!

  Ceru, ka turpmāk viss būs tikpat brīnišķīgi kā sākumā!

  Jūlija Visocka /īpašniece
  juliasfairies.com
 • Ar elinks hosting sadarbojamies jau kopš 2008. gada. Vairākas mūsu tīmekļa vietnes darbojas droši, ātri un efektīvi, un to nodrošina tieši elinks hosting saliedētā komanda.

  Ļoti iepriecina draudzīgā attieksme un gatavība vienmēr sniegt palīdzību. Tā turēt!

  Andrejs Puzins /īpašnieks
  BT tuning
 • Sadarbojoties ar elinks hosting kopš 2005. gada, mums ne reizi nav ienākusi prātā doma, ka eksistē arī citi hostinga pakalpojumu sniedzēji – domāju, tas ir pats labākais servisa rādītājs.

  Dmitrijs Bulkins /fotografs
  Bybulkin.com
 • Mēs esam pilnīgi apmierināti ar hostinga pakalpojumiem un sadarbojamies ar elinks hosting jau kopš 2005. gada!

  Tehniskie jautājumi tiek risināti operatīvi un ievērojot mūsu vēlmes.
  Ļoti draudzīga un pieklājīga attieksme. Iesakām!

  Žanna Potaševa /īpašniece
  Ventors
 • elinks hosting ir nodrošinājis mūsu uzņēmumam drošu un uzticamu hostinga risinājumu, kurš tiek pavadīts ar ātri reaģējošu tehnisko atbalstu, kas ir vienlīdz pieejams, saprotams un draudzīgs gan mūsu tehniskajiem speciālistiem, gan arī citiem darbiniekiem. Pilnīgi noteikti elinks hosting piedāvātais risinājums ir uzmanības vērts gan īstermiņā, gan arī ilgtermiņa perspektīvā.

  Jeļena Kačajeva /direktore
  Greenmart

Īss pakalpojumu un servisa raksturojums

 • Nekādu ierobežojumu

  Elektroniskā pasta adrešu, domēnu, apakšdomēnu un datu plūsmas daudzums ir neierobežots! Jebkuras populāras tīmekļa žurnālu platformas (WordPress, Joomla, Drupal...) uzturēšana.

  Hostinga paketes cenā ir iekļauts absolūti viss!

 • Drošība un uzticamība

  Garantēta nepārtraukta serveru un visu ar tiem saistīto servisu darbība ar augstu aizsardzības līmeni. Aizsargāti datu centri. Darbs ar pasta serveriem, izmantojot informācijas kodēšanas un dekodēšanas SSL protokolu.

 • Daudzpusība un ērtība

  POP3, IMAP, SMTP, Webmail, Google Mail, Google Apps, datu izvietošanas vadības panelis, domēnu reģistrēšana, DNS, SSL, SSH atbalsts un cits, — mēs nodrošināsim Jūs ar visu nepieciešamo.

 • Personīgais tehniskais atbalsts 24/7/365

  Jūs nezināt, kā noregulēt e-pastu vai reģistrēt domēnu? Nepieciešama konsultācija par datu izvietošanu? Mēs palīdzēsim risināt Jūsu problēmas un atbildēsim uz visiem Jūsu jautājumiem cauru diennakti, arī svētkos un brīvdienās.

 • Mūsdienīgie datu centri Vācijā

  Serveri atrodas Vācijā mūsdienīgos, drošos, ekoloģiskos datu centros ar nepārtrauktas barības avotu, drošu, bezatteikuma pieslēgumu internetam un 14 neatkarīgiem kanāliem no 10 līdz 200 Gbit/sek.

 • 99,999% jūsu datu saglabātība

  Mūsu izstrādātā efektīva infrastruktūra nodrošina Jūsu datu saglabātību pat tad, ja tiek fiziski iznīcināti abi datu centri un serveri. Datu rezerves kopēšana tiek veikta šifrētā veidā.

 • Personīgie risinājumi

  Jums ir īpašas prasības datu izvietošanas projektam? Mūsu administratori un programmētāji ar vairāk nekā 15 gadu darba pieredzi izstrādās risinājumu tieši Jums.

 • VPS/Dedicate serveru administrēšana

  Jūsu projektam ir nepieciešama liela jauda, atsevišķi serveri, kas mērķēti uz vietējo un pasaules tirgu, ar īpašiem moduļiem un servisu? Mēs sagatavosim Jums īpašu priekšlikumu.

Jums ir nepieciešami īpaši, ekskluzīvi datu izvietošanas apstākļi? Sazinieties ar mums — mēs piedāvāsim risinājumu!

Pārdodiet hostingu saviem klientiem tieši!

Kompleksa hostinga infrastruktūra web studijām, reklāmas aģentūrām un citiem uzņēmumiem.

Mēs nodrošināsim Jūsu klientus ar kvalitatīvu un profesionālu datu izvietošanas servisu ar izdevīgiem noteikumiem, bet Jums piedāvāsim īpašus partneru sadarbības nosacījumus.

Sazinieties ar mums vai norādiet savu e-pasta adresi un mēs nosūtīsim Jums piedāvājumu.

LĪGUMS par Web-hostinga pakalpojumiem SIA lab9.pro, Vienotais Reģistrācijas Nr. 44103127320, VAT ID: LV44103127320, juridiskā adrese: Miera iela 15 k-1, Rīga, LV-1001, Latvia, tālāk tekstā saukts Izpildītājs, valdes locekļa Ivana Tutova personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un Persona, kas ir apstiprinājusi šo Līgumu elektroniskā veidā saskaņā ar šī Līguma 5.1.p. noteikumiem, tālāk tekstā – Pasūtītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi tālāk saukti Puses, bez viltus, spaidiem un maldības, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu, noslēdza šo Līgumu par sekojošo: 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs par maksu Pasūtītājam sniedz sekojošus Web-hostinga pakalpojumus: 1.1.1. izvieto Pasūtītāja Web-saitu savā Web-serverī; 1.1.2. sniedz telefona un/vai e-pasta konsultācijas Web-hostinga jautājumos kopumā līdz vienai stundai; 1.1.3. uztur Pasūtītāja Web-saitu savā Web-serverī; 1.1.4. dara Pasūtītāja Web-saitu publiski pieejamu Internet tīklā; 2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 2.1. Pēc šī Līguma apstiprināšanas Izpildītājs izvieto Pasūtītāja Web-saitu savā Web-serverī, kā arī izpilda citas šajā Līgumā paredzētās saistības ar noteikumu, ja Pasūtītājs izpilda savas saistības saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 2.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi norēķināties ar Izpildītāju saskaņā ar šī Līguma 3.punktu. 2.3. Pasūtītājs uzņemas saistības nepieļaut šādas informācijas atrašanos, izvietošanu vai uzturēšanu Pasūtītāja nodotajā Web-saitā: 2.3.1. informācija, kas, pēc Izpildītāja domām, ir valsts vai ar likumu īpaši aizsargāts noslēpums, aicina uz vardarbību vai pastāvošās iekārtas gāšanu, cietsirdību, rasu, nacionālo vai reliģisko naidu vai neiecietību, kūda uz citu likumpārkāpumu izdarīšanu; 2.3.2. pirmstiesas izmeklēšanas materiāli bez prokurora vai izmeklētāja rakstveida atļaujas; 2.3.3. personu korespondences, telefonsarunas un telegrāfisko ziņojumu saturs bez adresāta un autora vai viņu mantinieku piekrišanas; 2.3.4. informācija, kas, pēc Izpildītāja domām, izmantota, lai iejauktos personu personiskajā dzīvē; 2.3.5. informācija, kura, pēc Izpildītāja domām, aizskar fizisko un juridisko personu godu un cieņu un ceļ tam neslavu; 2.3.6. ziņas par personu veselības stāvokli bez viņu piekrišanas; 2.3.7. komercnoslēpumi un patentu noslēpumi bez to īpašnieka piekrišanas; 2.3.8. informācija, kas, pēc Izpildītāja domām, ļauj identificēt prettiesiskas darbības dēļ cietuša bērna, nepilngadīga likumpārkāpēja vai liecinieka personību, ja nav saņemta Bērnu tiesību aizsardzības likumā minēto personu un iestāžu piekrišana; 2.3.9. bērnu pornogrāfija un materiāli, kuri demonstrē pret bērnu vērstu vardarbību; 2.3.10. informācija, kurai, pēc Izpildītāja domām, ir erotiskais vai pornogrāfisks raksturs; 2.3.11. ziņas un materiāli, kas, pēc Izpildītāja domām, pārkāpj vai var pārkāpt autortiesības (piemēram, nelegāls programmu aprīkojums, muzikālie sacerējumi, atsauces uz vietnēm, kurās uzturētas tādas programmas vai programmas, ar kuru palīdzību “uzlaužamas” citas programmas – kreki); 2.3.12. fizisko personu dati bez viņu piekrišanas; 2.3.13. informācija, kas, pēc Izpildītāja domām, ir azartspēļu reklāma, kas izvietota ārpus azartspēļu organizēšanas vietām; 2.3.14. cita informācija un materiāli, kas, pēc Izpildītāja domām, ir pretlikumīgi vai aizskar trešo personu tiesības un intereses. 2.4. Izpildītājam ir tiesības jebkurā brīdī slēgt pieeju Pasūtītāja Web-saitam gadījumā, ja Izpildītājs konstatē, ka Pasūtītājs ir pārkāpis šī Līguma 2.3.p. noteikumus, vai iestājoties šī Līguma 2.7. p. norādītajiem apstākļiem.. Šajā gadījumā Pasūtītājam ir pienākums 2 (dienu) dienu laikā no brīža, kad viņš saņēmis no Izpildītāja attiecīgu pieprasījumu, novērst visus Izpildītāja atklātos pārkāpumus. Ja Pasūtītājs nenovērš Izpildītāja atklātos pārkāpumus vai informācija vai materiāli, kuriem vajadzētu būt izņemtiem, jebkāda iemesla dēļ paliek Pasūtītāja Web-saitā, Izpildītājam ir tiesības patstāvīgi novērst šādus pārkāpumus un/vai pilnībā izņemt no sava Web-servera Pasūtītāja Web-saitu. Apliecinot šo Līgumu, Pasūtītājs piekrita tam un atsākas izvirzīt pret Izpildītāju jebkādas pretenzijas sakarā ar pieejas slēgšanu Web-saitam Internet tīklā. 2.5. Izpildītājam ir tiesības uz papilddarbu apmaksu, kurus Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt Izpildītājam sakarā ar Web-saita izvietošanu Izpildītāja Web-serverī. Šādu darbu izpildes cenu, apjomu un citus noteikumus Puses saskaņo papildus vienošanās ceļā. 2.6. Gadījumā, ja Web-serverim rodas jebkādi trūkumi, bojājumi vai traucējumi, Izpildītājs apņemas novērst tos 12 (divpadsmit) stundu laikā no to rašanās brīža. Šīs termiņš tiek pagarināts gadījumos, kuri norādīti šī Līguma 4.3.p., proporcionāli attiecīgā apstākļa darbības laikam. 2.7. Parakstot šo Līgumu, Puses saprot, ka Pasūtītāja Web-saitam var būt zināmas ievainojamības, jo to ir izstrādājušas trešās personas, un tādēļ, to ievietojot un atrodoties Izpildītāja Web-serverī, pastāv risks, ka caur Pasūtītāja Web-saitu uz Izpildītāja Web-serveri nokļūs ļaunprātīgas programmatūras (boti/ skripti/ ļaunprogrammatūra un citi), kas var kaitēt trešajām personām, Pasūtītājam, Izpildītājam, ieskaitot viņu reputāciju, un radīt negatīvas sekas Izpildītāja Web-serverim (piemēram, atvienojot serveri no ārējām sistēmām). 2.7.1. Šī Līguma 2.7. p. norādītās darbības Puses atzīst par darbībām, kas izdarītas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, par kurām Izpildītājam nav jāuzņemas nekāda atbildība un viņam nav pienākuma atlīdzināt zaudējumus. 2.7.2. Iestājoties šī Līguma 2.7. p. norādītājiem apstākļiem, Izpildītājam ir tiesības ierobežot Pasūtītāja Web-saita darbību vai slēgt piekļuvi tam (padarīt to nepieejamu internetā) uz apstākļu noskaidrošanas laiku un līdz brīdim, kad Izpildītājs novērš problēmu vai pats Pasūtītājs Web-saitā vai tā kodā. Šī perioda laikā Izpildītājs nav atbildīgs par iespējamiem zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam saistībā ar nedarbojošos Pasūtītāja Web-saitu, un viņam nav pienākuma tos atlīdzināt. 2.7.3. Par periodu, kura laikā Pasūtītāja Web-saits tika atvienots vai tā darbība tika ierobežota šī Līguma 2.7. p. norādīto iemeslu dēļ Pasūtītājam nav tiesību pieprasīt samazināt atlīdzību, kas jāmaksā par Web-hostinga pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šo Līgumu. 2.7.4. Pēc radušās problēmas novēršanas Izpildītājs atjauno Pasūtītāja Web-saita darbu Izpildītāja Web-serverī. 3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 3.1. Par sniegtajiem Web-hostinga pakalpojumiem Pasūtītājs apņemas ik mēnesi izmaksāt Izpildītājam atlīdzību saskaņā ar Izpildītāja spēkā esošo cenrādi, kas pieejams Izpildītāja web-saitā – elinks.hosting. 3.2. Pasūtītājs apņemas izmaksāt Izpildītājam atlīdzību par Web-hostinga pakalpojumiem līdz katra mēneša 10.(desmitajam) datumam, pārskaitot naudas līdzekļus uz Izpildītāja bankas kontu, saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu. 3.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs pārkāpj Līguma 3.2.p. norādītu Web-hostinga pakalpojumu apmaksas termiņu Izpildītājam, Pasūtītājs papildus nokavētā maksājuma izmaksai apņemas izmaksāt Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir tiesības pārtraukt Web-hostinga pakalpojumu sniegšanu līdz brīdim, kad Pasūtītājs dzēsīs visas savas no Līguma izrietošās parādsaistības. 4. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA 4.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas izceļas no šī Līguma vai saistībā ar to, Puses risinās pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties pārrunu ceļā, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesu iestādēs saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. 4.2. Puses ir atbildīgas viena otras priekšā par savu šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. 4.3. Izpildītājs neatbild par Pasūtītāja Web-saitā esošās informācijas un materiālu bojājumiem vai iznīcināšanu, ja šādi bojājumi vai iznīcināšana nav notikusi Izpildītāja vainas dēļ un/vai tad, ja tie notikuši, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, eksplozija, zemestrīce, plūdi, cunami, viesulis, virpulis, taifūns, zibens, sniega, magnēta, smilšu vai cita vētra, spēcīgs apledojums, sniega sanesums, meteorīta vai citu debess ķermeņu krišana, noslīdenis vai citas stihiskas nelaimes, avārija, dažādi streiki, embargo, boikots, intervencija, okupācija, revolūcija, kara dumpis, masu nekārtības, kolonizācija, karantīna, epidēmija, terora akts, valsts apvērsums, kara vai jebkura rakstura antiterora darbības, valsts varas un pašvaldības iestāžu aizlieguma akti un darbības, elektropiegādes, telekomunikāciju tīklu sistēmu bojājumi, tajā skaitā svārstības elektrotīklu spriegumā, trešo personu prettiesiskas darbības, datorvīrusu iekļūšana un darbība Pasūtītāja Web-saitā, kā arī citi ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Izpildītājs nevarēja ne paredzēt, ne ar saprātīgiem pasākumiem novērst. 4.4. Pasūtītājs ir atbildīgs par šī Līguma 2.3.p. ievērošanu. Ja Izpildītājs konstatē, ka Pasūtītājs pārkāpis šī Līguma 2.3.p. noteikumus, Pasūtītājs apņemas pilnībā atlīdzināt Izpildītājam zaudējumus, kuri Izpildītājam nodarīti šāda pārkāpuma rezultātā. 4.5. Izpildītājs ir atbildīgs par Izpildītāja Web-serverī izvietotā Pasūtītāja Web-saita darbspēju, izņemot gadījumus, kuri ir norādīti šī Līguma 2.4. p., 2.7. p. un 4.3.p. 4.6. Pasūtītājs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas Pasūtītāja Web-saitā, un personīgi atlīdzina trešajām personām nodarītos zaudējumus. 4.7. Izpildītājs nav atbildīgs par Pasūtītāja Web-saitā izvietotas informācijas saturu. 4.8. Pasūtītājs nedrīkst sniegt Izpildītāja Web-hostinga pakalpojumus trešajām personām. 4.9. Pasūtītājs apņemas izmantot Interneta tīklu legālā veidā, ar savu tiešo vai netiešo rīcību neradot zaudējumus Izpildītājam vai citiem tīkla abonentiemtrešajām personām. 5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS NOTEIKUMI 5.1. Šīs Līgums stājas spēkā un ir Pusēm saistošs ar brīdi, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis šo Līgumu elektroniskā veidā – norādot pasūtījuma formās apakšējā pusē atzīmi “Esmu izlasijisizlasījis un piekrītu”. Tas fakts, ka Pasūtītājs izmanto Web-hostinga pakalpojumus šajā Līgumā paredzētajā kārtībā, apliecina, ka Pasūtītājs ir pieņēmis šī Līguma noteikumus. 5.1.1. Šī Līguma noslēgšanas datums ir Līguma spēkā stāšanās datums, kas tiek fiksēts elektroniski. 5.1.2. Apliecinot Līgumu, Puses atzīst un apstiprina, ka elektroniski noslēgtajam Līgumam, kā arī visai korespondencei un rēķiniem, kas tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja un Izpildītāja e-pasta adresi, ir juridiskais spēks un tā Pusēm ir saistoša. 5.2. Katrai no Pusēm ir tiesības lauzt šo Līgumu pirms termiņa vienpusējā kārtā, brīdinot par to otru Pusi 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš. 5.3. Šī Līguma darbībai izbeidzoties, Izpildītājs atdod atpakaļ Pasūtītājam tam piederošo Web-saitu (izpildāmos failus, tekstu failus, HTML failus, attēlus, grafikus un citus materiālus, kas attiecas uz Pasūtītāja Web-saitu un ir nepieciešami tā funkcionēšanai Izpildītāja Web-serverī), kurš bija izvietots Izpildītāja Web-serverī saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 5.3.1. Izpildītājs ir tiesības aizturēt Pasūtītāja Web-saitu un neatdot Web-saituto atpakaļ Pasūtītājam līdz brīdim, kad Pasūtītājs dzēsīs visas savas no šī Līguma izrietošās parādsaistības. 6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 6.1. Līgums satur pilnīgu Pušu vienošanos, Puses to izlasīja un piekrīt visiem tā punktiem. Puses apstiprina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, kā arī tas, ka tas noslēgts labprātīgi un pamatojoties uz abu Pušu interesēm. Visi Līguma punkti ir saskaņoti Pušu starpā. 6.2. Visā pārējā, ko neparedz Līguma noteikumi, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošās likumdošanas.